ВИВЧЕННЯ ЖАНРУ СОНЕТА СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ С. КРИЖАНІВСЬКОГО)

  • Баденкова В. М. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
  • Родіонова І. Г. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Ключові слова: літературне краєзнавство, сонет, виховання національно-мовної особистості, творчість С. Крижанівського, поетична форма.

Анотація

У статті акцентовано, що в сучасному глобалізованому світі все важче ідентифікувати себе як частину окремої етнічної спільноти і тому важливим складником у системі національно-мовного виховання особистості посідає краєзнавство. Науковці наголошують, що літературне краєзнавство є педагогічною категорією, стійким педагогічним явищем, системним структурним компонентом сучасної літературної освіти. Незважаючи на значні напрацювання з проблеми, різноманіття аспектів літературного краєзнавства в навчально-виховному процесі, відчутною є недостатня кількість розробок текстуального вивчення творів письменників Миколаївщини, що повинно було б допомогти студентам осягати глибинну сутність спадщини митців краю, поглиблювати знання про його історію, його найвидатніших земляків, а також сприяти формуванню загальнолюдських духовних цінностей, крім того, дасть змогу майбутнім вчителям-філологам поглибити теоретичні знання з літературознавства.
У статті актуалізовано поняття «сонет», визначено його види, охарактеризовано сонетну традицію в українській літературі, а також звернено увагу на особливості вивчення цих форм вірша на матеріалі поетичної практики одного з найвідоміших літературних діячів не тільки Миколаївщини, але й України ХХ ст. С. Крижанівського, як-от сонет з кодою, сонет без рим, подвійний сонет, сонет-акростих та ін. У пропонованій праці відзначено, що творчість митця тривалий час не висвітлювалась у критичних джерелах, не використовувалися його поетичні знахідки у вузівській та відповідно у шкільній практиці, зокрема його сонети, для ідейно-естетичного розвитку учнів. Установлено, що митець є автором 14 різновидів сонетів, вивчення яких актуальне в теоретичному та практичному аспектах. Схарактеризовано зміст стилістико-мовної роботи студентів із поетичним текстом у процесі його вивчення. Зроблено висновок, що оптимальна організація навчальних занять дозволить студентам детальніше осмислити сонетну форму, творчість поета у контексті не лише літератури рідного краю, а й загальноукраїнського літературного процесу, усвідомити вартісність духовних та естетичних цінностей, сприятиме формуванню компетентного читача.

Біографії авторів

Баденкова В. М., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури

Родіонова І. Г., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Баденкова В. М., & Родіонова І. Г. (2021). ВИВЧЕННЯ ЖАНРУ СОНЕТА СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ С. КРИЖАНІВСЬКОГО). ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 105-112. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.197
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ