ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ: КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

  • Долинський Є. В. Хмельницький національний університет
Ключові слова: пандемія, комп’ютеризація освітнього процесу, професійна підготовка, майбутні перекладачі.

Анотація

У статті проаналізовано комп’ютеризацію освітнього процесу професійної підготовки майбутніх перекладачів як виклик пандемії. Актуальність комп’ютеризації освітнього процесу професійної підготовки майбутніх перекладачів в умовах впливу COVID-19 на українську вищу освіту та використання змішаного та онлайн навчання сьогодні беззаперечна. Розглянуто використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання майбутніх іноземних філологів і перекладачів (електронна пошта, соціальні мережі, інтернет-блоги, онлайн-словники та перекладачі, сервіси вивчення іноземної мови та ін.).
У час пандемії онлайн-освіта стала педагогічним проривом сучасного підходу до викладання і навчання у вищій школі. Це проведення навчання в Zoom, віртуальні підходи, вебінари. Пандемія переглянула основи онлайн-навчання в освіті, зактуалізувала існуючі ресурси вищих закладів, проведення онлайн навчання за допомогою віртуальних класів та інших онлайн-ресурсів. Майбутньому перекладачу важливо вміти використовувати ІКТ у своїй професійній діяльності та користуватися ними доцільно і своєчасно. Інтернет-ресурси сприяють інтенсифікації і модернізації змісту навчання перекладу. Головним інструментом роботи майбутнього перекладача є електронний словник. Розглянуто програми машинного перекладу. У професійній підготовці майбутніх перекладачів звертається увага на освітні інтернет-ресурси
В Хмельницькому національному університеті модульне середовище є додатковим сучасним засобом комунікації викладача і студента під час здійснення навчальної діяльності. Середовище Moodle надає можливість організувати роботу майбутніх перекладачів.
Ефективність та інтенсифікація професійної підготовки майбутніх перекладачів досягаються за рахунок активного використання комп'ютерної техніки та інформаційних технологій із застосуванням різних способів і методів організації освітньої діяльності.

Біографія автора

Долинський Є. В., Хмельницький національний університет

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри германської філології та перекладознавства

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Долинський Є. В. (2021). ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ: КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ . ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 67-75. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.192
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ