ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Кохановська О.В. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
  • Кузнєцова О.М. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Ключові слова: підготовка, професійна підготовка, професійно-педагогічна підготовка, викладач музичного мистецтва, професійно-педагогічна підготовка викладача музичного мистецтва.

Анотація

Стаття присвячена розкриттю ключових понять сутності та змісту професійно-педагогічної підготовки викладачів музичного мистецтва. Виявлено, що питання підготовки викладача, зокрема музичної освіти, сьогодні постає надзвичайно гостро, що актуалізує необхідність аналізу понятійно-термінологічного апарату. Розкрито погляди вітчизняних науковців щодо трактування сутності таких понять, як: «підготовка», «професійна підготовка», «професійно-педагогічна підготовка», «професійно-педагогічна підготовка викладачів музичного мистецтва», а також специфіки професійно-педагогічної підготовки викладачів музичного мистецтва в сучасних умовах.
Визначено, що феномен професійно-педагогічної підготовки викладачів музичного мистецтва є багатогранним і потребує детального вивчення. Її особливістю є комплексний характер.
Процес професійно-педагогічна підготовка викладачів музичного мистецтва відбувається на базі відповідних закладів освіти: консерваторій, факультетів закладів вищої освіти, музичних училищ.
Виявлено, що науковці по-різному трактують як складові ключового поняття, так і саму дефініцію. Її специфіка полягає в необхідності поєднання викладачем музичного мистецтва високого рівня фахових знань, умінь, навичок ікомпетентностей (виконавська майстерність), володіння педагогічними уміннями, розвинутими загальними та педагогічними здібностями, забезпечення ефективної суб’єкт-суб’єктної взаємодії, продуктивність діяльності, розв’язання навчальних, виховних та розвивальних завдань. А в самій педагогічній діяльності безпосередньо розглядаються три її складові: пізнавальна (вивчення учнів, змісту, умов роботи), проєктувальна (планування змісту навчання і виховання, діяльності викладача і учнів), виконавська (навчання, виховання учнів).

Біографії авторів

Кохановська О.В., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Кузнєцова О.М., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

аспірант кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Опубліковано
2021-01-29
Як цитувати
Кохановська О.В., & Кузнєцова О.М. (2021). ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (47), 82-88. https://doi.org/10.37915/pa.vi47.183
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ