КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

  • Апшай Ф.В. Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: метод проєктів, майбутні фахівці галузі «Культура і мистецтво», інформаційно-комунікаційні технології, типи проєктів, етапи проєктів.

Анотація

У статті проаналізовано підходи до трактування методу проєктів, їхня спрямованість на результат і на самостійну діяльність студентів. Показано, що у професійній підготовці майбутніх фахівців галузі «Культура і мистецтво» необхідно здійснювати реалізацію проєктної діяльності у двох аспектах: організаційному і компетентнісному.
Запропоновано визначати тематику проєктів на основі тем курсових чи кваліфікаційних робіт, що дає змогу активізувати роботу здобувачів вищої освіти над проєктом, підвищує їх мотивацію, усуває формалізм у роботі.
Результати виконаних проєктів повинні бути матеріально оформлені (презентації, альбоми, відеофільми, доповіді, спектаклі тощо), для чого рекомендується використовувати інформаційно-комунікаційні технології.
Визначено типи проектів: навчальні, дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні, практично-орієнтовані, монопроєкти та міждисциплінарні проєкти, за кількістю учасників проєкту. Виділено основні етапи і зміст проєктної роботи: пошуковий: визначення теми проєкту, пошук та аналіз проблеми, висування гіпотези, постановка цілі, обговорення методів дослідження; аналітичний: аналіз вхідної інформації, пошук оптимального способу досягнення цілі проєкту, побудова алгоритму діяльності, покрокове планування роботи; практичний: виконання запланованих кроків; презентаційний: оформлення кінцевих результатів, підготовка та проведення презентації, захист проєкту; контрольний: аналіз результатів, коригування, оцінка якості проєкту.
Опрацьовано результати експерименту обрахунком критерію згоди хі-квадрат для експериментальної та контрольної груп, на основі чого зроблено відповідні висновки та накреслено шляхи подальшого вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців галузі «Культура і мистецтво», в основу якої має бути покладена модель готовності майбутнього фахівця до проєктної діяльності.

Біографія автора

Апшай Ф.В., Рівненський державний гуманітарний університет

здобувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету.

Опубліковано
2021-01-29
Як цитувати
Апшай Ф.В. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО». ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (47), 96-102. https://doi.org/10.37915/pa.vi47.181
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ