ТЕХНОЛОГІЯ ТЬЮТОРСЬКОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • Цюпак І. М. Херсонський державний університет
Ключові слова: тьютор, технологія, тьюторський супровід, тьюторський підхід, дошкільний вік.

Анотація

У статті обґрунтовано специфіку тьюторського супроводу як технології, орієнтованої на забезпечення умов виявлення, побудови й реалізації індивідуальної траєкторії розвитку дитини дошкільного віку. Наукові пошуки з проблеми дослідження здійснено з усвідомленням потреби модернізації дошкільної освіти, адже дієві засоби такої роботи не можуть бути знайдені, поки вихователь працює тільки в традиційній освітній парадигмі «посередника», що забезпечує передачу від дорослих до дітей певного соціального досвіду, норм поведінки й діяльності.
Авторкою зроблено припущення щодо використання більш продуктивного підходу, а саме тьюторського, при якому вихователь виступає у ролі «довіреної особи» дитини дошкільного віку й через тьюторський супровід забезпечує становлення суб'єктності, відповідальності за реалізацію задуманого. Тьюторський супровід у закладі дошкільної освіти виступає як технологія, орієнтована на забезпечення умов виявлення, реалізації й усвідомлення індивідуальних пізнавальних інтересів, побудови індивідуальної траєкторії розвитку дитини дошкільного віку. Окреслено такі орієнтири діяльності тьютора: заохочення дошкільника до використання отриманих знань і вмінь; можливість здійснення спроб пошуку рішення й виправлення помилок, визнання їх цінності; встановлення ситуації спілкування й контакту з дитиною; опора на вибір дошкільника; наявність комунікації та позитивного ставлення учасників спільної діяльності один до одного; орієнтація на відкритість освітнього та пізнавального простору дитини, можливість його зміни, добудовування, переструктурування.
У цілому тьюторська технологія забезпечує індивідуалізацію та розвиток пізнавальних інтересів дітей, становлення нових способів і форм організації пізнавальної діяльності. Незважаючи на наявність явних або більш схованих структурних взаємозв'язків, технологія в цілому являє собою сукупність послідовних способів діяльності, що забезпечує реалізацію діяльнісного підходу.

Біографія автора

Цюпак І. М., Херсонський державний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету.

Опубліковано
2021-01-29
Як цитувати
Цюпак І. М. (2021). ТЕХНОЛОГІЯ ТЬЮТОРСЬКОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (47), 16-24. https://doi.org/10.37915/pa.vi47.180
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ