СТАНОВЛЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

  • Швед Г. В. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Ключові слова: післядипломна освіта, перепідготовка, педагогічні працівники закладів дошкільної освіти, інститут удосконалення кваліфікації вчителів, форми підвищення кваліфікації.

Анотація

Статтю присвячено висвітленню історико-педагогічного аспекту особливостей становлення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти України. Виявлено чинники, які сприяли початку становлення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників дитячих садків на початку 50-тих років ХХ століття. Схарактеризовано основні події означеного періоду, впродовж якого відбувалося накопичення досвіду підвищення кваліфікації та становлення змісту післядипломної освіти.
Визначено, що у досліджуваний період задля забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників дитячих садків України органи народної освіти спрямовували свою увагу на виконання директив і вказівок Міністерства освіти УРСР.
Установлено, що центром підвищення кваліфікації були кабінети дошкільного виховання при обласних інститутах удосконалення кваліфікації вчителів. Основними формами професійного розвитку педагогічних працівників була курсова та семінарська перепідготовка, а також методичні об’єднання, науково-практичні конференції, вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, консультації з питань виховної роботи з дітьми.
Під час теоретичних та практичних занять на курсах підвищення кваліфікації висвітлювалися питання, необхідні як для організації роботи закладу дошкільної освіти, так і особливості організації роботи з дітьми дошкільного віку. Серед лекторів були працівники педагогічного та сільськогосподарського інститутів, працівники обласного відділу народної освіти, інституту удосконалення кваліфікації учителів, а також кращі викладачі педагогічних училищ та вчителі шкіл міста.
Перспективи наступних наукових пошуків полягають у вивченні питання практичного використання матеріалів дослідження в сучасній післядипломній освіті щодо організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

Біографія автора

Швед Г. В., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Опубліковано
2021-01-29
Як цитувати
Швед Г. В. (2021). СТАНОВЛЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ). ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (47), 270-275. https://doi.org/10.37915/pa.vi47.178