ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У 80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Жорова І. Я. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
  • Богданов Є. П. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Ключові слова: цивільна оборона, просвітницька діяльність, курси цивільної оборони, програми підготовки, методичні розробки.

Анотація

У статті здійснено контент-аналіз основних документів 80-х років ХХ століття у сфері цивільної оборони в СРСР, які сприяли здійсненню просвітницької діяльності серед населення (за виключенням закладів освіти).
Акцентовано увагу на виданнях 80-х років ХХ століття, затверджених Міністерством оборони (МО) СРСР та Цивільною обороною (ЦО) СРСР (Положення про курси цивільної оборони; Комплексні навчання цивільної оборони на об’єктах народного господарства; Програми пришвидшеної підготовки робітників, колгоспників та службовців до захисту від зброї масового ураження; Програми спеціальної підготовки невоєнізованих формувань цивільної оборони на об’єктах народного господарства, Інструкції та ін.); Штабів цивільної оборони республік (Рекомендації з підготовки та проведення об’єктних тренувань з цивільної оборони; Методичні розробки до затвердженого переліку тем тощо), областей (Методичні розробки до проведення групових занять на курсах цивільної оборони з керівним складом ЦО (організація навчання населення, не зайнятого на виробництві та в сфері обслуговування), Рекомендації до проведення оглядів-конкурсів тощо); посібники на кшталт «Організація і методика проведення занять з цивільної оборони з командирами розвідувальних формувань», «Цивільна оборона», «Цивільна оборона (Методичні вказівки до комплекту навчальних плакатів)» тощо. Зауважено, що видання з цивільної оборони розповсюджувались усіма державними установами, а їх зміст був обов’язковим для опанування населенням держави, на відміну від сьогодення.
Кожна тема з цивільної оборони передбачала не лише перелік питань для опрацювання, а супроводжувалася методичними вказівками, що допомагало керівнику групи у проведенні занять та уможливлювало стандартизацію їх проведення в різних регіонах країни. Наголошено, що кожен слухач відпрацьовує практичні навички разом із засвоєнням теоретичної інформації та має можливість користуватися необхідним матеріальним забезпеченням.
Таким чином, досягнуто мету статті – актуалізація вітчизняного досвіду здійснення просвітницької діяльності серед населення (за виключенням учнівської та студентської молоді) з цивільної оборони у 80-х роках ХХ століття.

Біографії авторів

Жорова І. Я., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

доктор педагогічних наук, професор, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія непевної освіти».

Богданов Є. П., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

аспірант кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ  «Херсонська академія неперервної освіти».

Опубліковано
2021-01-29
Як цитувати
Жорова І. Я., & Богданов Є. П. (2021). ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У 80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (47), 196-202. https://doi.org/10.37915/pa.vi47.168