КАПІТАЛІЗАЦІЯ РЕСУРСІВ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

  • Стребна О. В. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Ключові слова: партнерство, педагогіка партнерства, капіталізація ресурсів педагогіки партнерства, концепція Нової української школи, цінності педагогіки партнерства, учасники освітнього процесу.

Анотація

У статті розглянуто проблему, актуальність якої визначена її вагомістю для всієї національної системи, а саме: втіленням у Новій українській школі аксіологічного капіталу педагогіки партнерства. Детальну увагу приділено вивченню самого терміна «педагогіка партнерства». Для цього відбувається аналітичне звернення до поглядів і концепцій українських та зарубіжних науковців, серед яких виділяються Ш. Амонашвілі, Б. Ананьєв, Р. Бенедикт, І. Бех, Н. Бібік, Н. Волкова, В. Давидов, В. Зінченко, І. Іванов, Є.Ільїн, В. Кан-Калик, С. Лисенкова, М. Мід, Л. Ніколенко, М. Рибакова, В.Сластьонін, В. Сухомлинський, Г. Цукерман, В. Шаталов та ін. Відзначено, що філософія і практика педагогіки партнерства оприявнює себе в працях В. Сухомлинського, який ставився до своїх вихованців як до рівних співучасників навчально-виховного процесу. Підкреслено, що педагогіка партнерства отримала як загальнотеоретичне, методологічне обґрунтування, так і суто методичну розробку й становить собою соціально значущий капітал. Наголошено, що всі репрезентовані інтерпретації педагогіки партнерства об’єднані ідеєю спільної співпраці, скоординованої взаємодії усіх учасників освітнього процесу – учителя, учня, батьків, представників громадськості. Акцентовано, що практичною основою педагогіки партнерства виступає ідея створення в школі ХХІ ст. особливої атмосфери навчання, яка сприяє бажанню учня вчитися, отримувати нові знання, розкривати власний інтелектуальний і креативно-творчий потенціал. Проведено наскрізну думку, що ефективність реалізації концепції НУШ безпосередньо пов’язана із утіленням основних цінностей педагогіки партнерства. Подано фактаж і аналіз анкетування, проведеного серед учителів початкової школи окремих районів Херсонської області. Крізь призму отриманих результатів анкетування сформульовано висновок, що, хоча педагоги області й демонструють певне орієнтування у сфері педагогіки партнерства, все ж таки значна кількість учителів потребує кваліфікованої підготовки до її ефективної реалізації. Узагальнено, що розуміння педагогіки партнерства як ціннісного соціумного капіталу має реалізуватися в практичній капіталізації її провідних ідей з метою розвитку учнівської особистості та всього українського суспільства.

Біографія автора

Стребна О. В., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Опубліковано
2021-01-29
Як цитувати
Стребна О. В. (2021). КАПІТАЛІЗАЦІЯ РЕСУРСІВ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (47), 146-154. https://doi.org/10.37915/pa.vi47.164
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ