Кузьменко В. В. «РОЗВИТОК ДІАЛЕКТИКО-МАТЕРІАЛІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ (60-ТІ – 80-ТІ РР. ХХ СТ.)». ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, вип. 45, Березень 2020, с. 205-12, doi:10.37915/pa.vi45.74.