Кузьма І. І. «ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (60–70-ТІ РР. ХХ СТ.)». ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, вип. 50, Листопад 2021, с. 260-7, doi:10.37915/pa.vi50.331.