[1]
Кузьменко В. В., «РОЗВИТОК ДІАЛЕКТИКО-МАТЕРІАЛІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ (60-ТІ – 80-ТІ РР. ХХ СТ.)», PA, вип. 45, с. 205-212, Бер 2020.