Кузьменко В. В. (2020) «РОЗВИТОК ДІАЛЕКТИКО-МАТЕРІАЛІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ (60-ТІ – 80-ТІ РР. ХХ СТ.)», ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), с. 205-212. doi: 10.37915/pa.vi45.74.