Кузьма І. І. (2021) «ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (60–70-ТІ РР. ХХ СТ.)», ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (50), с. 260-270. doi: 10.37915/pa.vi50.331.