Ліпшиць Л. В. (2021) «ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МОРСЬКИХ ФАХІВЦІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ», ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (50), с. 119-125. doi: 10.37915/pa.vi50.312.