Кузьма І. І. 2021. «ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (60–70-ТІ РР. ХХ СТ.)». ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, вип. 50 (Листопад), 260-70. https://doi.org/10.37915/pa.vi50.331.