ПИСЛАР А. Б. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (70-ТІ РР. ХХ СТ.). ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, n. 45, p. 251-257, 25 Бер 2020.