КУРАНТ О. Є. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ КОУЧИНГУ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, n. 45, p. 185-193, 25 Бер 2020.