ПЕНЗА І.В. ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX – ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ). ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, n. 47, p. 247-255, 29 Січ 2021.