Курант О. Є. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ КОУЧИНГУ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 185-193. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.69