Сотер М. В. (2021). ПЕРЕДУМОВИ ПОСИЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У 50-60 РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (50), 290-295. https://doi.org/10.37915/pa.vi50.334