Кузьма І. І. (2021). ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (60–70-ТІ РР. ХХ СТ.). ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (50), 260-270. https://doi.org/10.37915/pa.vi50.331