Терешенко Н. В., & Медвідь Т. А. (2021). ПЛАСТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ХОРЕОГРАФА. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (50), 138-147. https://doi.org/10.37915/pa.vi50.316