(1)
Кан О. Ю. ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. PA 2021, 48-53.