(1)
Кузьмич В. І.; Кузьмич Л.В.; Савченко О.Г. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕОМЕТРІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ МЕТРИЧНИХ ПРОСТОРІВ. PA 2021, 42-48.