(1)
Шепель А. В.; Примакова В. В. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ В УРСР (30-70 РР. ХХ СТ.). PA 2021, 268-274.