[1]
Кузьменко В. В. 2020. РОЗВИТОК ДІАЛЕКТИКО-МАТЕРІАЛІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ (60-ТІ – 80-ТІ РР. ХХ СТ.). ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. 45 (Бер 2020), 205-212. DOI:https://doi.org/10.37915/pa.vi45.74.