ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (70-ТІ РР. ХХ СТ.)

  • Пислар А. Б. ерсонський державний університет
Ключові слова: заклади професійно-технічної освіти, учнівська молодь, правове виховання, завдання правового виховання, форми правового виховання

Анотація

У статті на основі аналізу джерельної бази досліджено, як було організовано правове виховання учнівської молоді в 70-ті роки ХХ сторіччя в закладах професійно-технічної освіти України.

Розглянуто різні форми правового виховання, використання яких спрямовували на вирішення педагогічними колективами закладів професійно-технічної освіти таких завдань правового виховання: формування правової свідомості; вироблення у вихованців умінь, навичок, звичок поведінки відповідно до правових норм; формування в них активної позиції у правовій сфері; подолання у правовій свідомості вихованців помилкових поглядів і переконань.

Акцентовано, що в 70-ті роки ХХ сторіччя в закладах професійно-технічної освіти України з метою правового виховання молоді проводилися уроки з дисциплін «Питання радянського права» і «Трудове право», а також створювалися університети правових знань, клуби вихідного дня, кабінети і кутки радянського права, у позаурочний час на відповідну тематику організовувалися лекції, лекторії, усні журнали, вечори запитань і відповідей, диспути, бесіди, місячники права, конференції, обговорювалися статті журналу «Людина і закон», виготовлялися стінгазети, діяли загони «Юних дзержинців», суди честі, товариські суди, ради профілактики, перевиховання, здійснювалася просвітницька робота з батьками. Однак перевага надавалася просвітницькій роботі, у процесі якої, як правило, уся увага зосереджувалася на поясненні, переконанні, тобто на формуванні в учнівської молоді правової свідомості, тоді як інші завдання правового виховання часом залишалися поза належною увагою. 

Підсумовано, що, попри вищезгадане, у 70-ті роки ХХ сторіччя в закладах професійно-технічної освіти України до організації правового виховання учнівської молоді підходили комплексно, а роботу з цього напряму виховання проводили цілеспрямовано та систематично.

Біографія автора

Пислар А. Б., ерсонський державний університет

аспірант кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Х

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Пислар А. Б. (2020). ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (70-ТІ РР. ХХ СТ.). ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 251-257. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.71