ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ КОУЧИНГУ

  • Курант О. Є. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Ключові слова: готовність, коучинг, професійний коучинг, соціальна робота

Анотація

У статті розглянуто питання використання сучасних інноваційних засобів формування готовності в процесі освітньої діяльності здобувачів вищої освіти напряму «соціальна робота». Визначено, що коучинг має певні переваги на фоні класичних засобів навчання, оскільки складається з особливих взаємин між викладачем і студентом; характеризується ефективно організованим процесом пошуку кращих відповідей на широке коло запитань, що є значимим у контексті особистісного та професійного росту; надає орієнтири у визначенні напряму розвитку; сприяє сфокусуванню та утриманню уваги й полегшує сприйняття; цікавість процесу забезпечує системність роботи, а отже, і системність у професійних заняттях Майбутні спеціалісти мають змогу креативно, в атмосфері взаємної довіри, цілеспрямованого альянсу та ініціативної амбітної готовності, генерувати та втілювати свої ідеї, включатися в живий інтерактивний розвивальний процес, формулювати бажаний результат, визначати акмеологічні бар’єри, які заважають досягати визначеної професійної мети, знайти потенційні ресурси для досягнення результату, вибудовувати систему підтримки професійних ініціатив, відслідковувати результати, глибше пізнати свої здібності, зрозуміти, яким способом найефективніше втілити поставлені цілі.

При проведенні освітнього професійного коучингу науковці рекомендують дотримуватися трьох положень: робота з переконаннями, цінностями та цілями. У статті наведено приклад програми професійного коучингу для формування готовності майбутніх соціальних працівників. Запропонована методика удосконалення управлінської та комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників, на нашу думку, є достатньо продуктивною, оскільки підвищує мотивацію і таким чином забезпечує формування професійних навичок; сприяє розумінню та розвитку своїх можливостей, розвиває навички глибокого осмислення соціальних проблем, зумовлює ефективну та успішну професійну реалізацію.

Біографія автора

Курант О. Є., Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

аспірантка кафедри технологічної та професійної освіти; асистент кафедри психології та соціальної роботи

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Курант О. Є. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ КОУЧИНГУ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 185-193. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.69