ІСТОРІОГРАФІЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ (1991–2017 РР.)

  • Прокопів Л. М. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Бандура Л .Р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: школа, освіта, інновація, інноваційні технології, інформаційно-комунікаційні технології, інноваційний прорив.

Анотація


У статті проаналізовано історіографію законодавчої бази, яка стосується розвитку інноваційних технологій в Україні (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.). У дослідженні згідно з визначеними етапами доведено, що в нормативних актах наголошувалося на тому, що інновації є невід’ємною частиною освіти. Детально розкрито основні питання історіографії інновацій, проаналізовано документи, матеріали форумів, конференцій щодо стану, розвитку, причин і шляхів розвитку інновацій. Починаючи з 1991 року, інноваційна освіта набула важливого значення. У цей час відстежується чіткий перехід від традиційної методики навчання та виховання до пошуку актуальних підходів, що зумовлено новими запитами суспільства.
Умовно питання розвитку інноватики розподілено на певні етапи: перший –
1991–1999 рр. – розгляд загальних проблем інноватики; другий умовно виділений етап
(1999–2009 рр.) – етап апробації інноваційно-педагогічних технологій; третій етап 2009–2017 рр. Пов’язуємо його з реалізацією та впровадженням інноваційних технологій в освітній процес.
У статті проаналізовано, що в законодавчих актах наголошено на необхідності комп’ютеризації навчального процесу, апробації ІКТ та ІПТ. Освіта спрямована те, щоб навчити студента самонавчанню, залучити до наукової роботи. З’являються нові методи роботи, що зміцнюють освіту всього Європейського простору: навчальні візити, обмін досвідом, конференції тощо. Усе частіше виникає можливість брати участь у науково-педагогічних конкурсах, що сприяє розвитку інноватики студентів, їхньої впевненості, можливості самостійно шукати інформацію, систематизувати її, робити доповіді і в подальшому цікаво подавати матеріал. На цьому історичному етапі відбувається перетворення освіти в схожу до сучасної системи.

Біографії авторів

Прокопів Л. М., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика

Бандура Л .Р., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

аспірант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Прокопів Л. М., & Бандура Л .Р. (2022). ІСТОРІОГРАФІЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ (1991–2017 РР.). ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 248-254. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.379