МУЗИЧНА ПІДГОТОВКА В ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНИХ ШКОЛАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У 80-90-Х Р. XIX СТ.

  • Петренко Г. О. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Ключові слова: музична підготовка дітей, початкова освіта, церковно-парафіяльна школа, навчання, спів, Південь України, Херсонська єпархія.

Анотація

У статті розглянуто музичну підготовку дітей у церковно-парафіяльних школах духовного відомства на Півдні України у другій половині XIX ст. Визначено передумови виникнення цих закладів освіти. Підкреслено, що їх поява та розвиток значною мірою сприяли формуванню системи початкової освіти регіону.
Наведено статистичні дані про церковно-парафіяльні школи та школи грамоти Херсонської єпархії з 1884 р. по 1894 р. Підтвердженням поширеності такого типу початкових шкіл та їхньої затребуваності серед широких мас населення є показник кількісного зростання учнів, а також стійка динаміка його зростання за перші 10 років існування на території Південного регіону України.
Відповідно до затверджених у 1884 р. «Правил про церковно-парафіяльні школи», навчання у школі передбачало, крім Закону Божого і церковного співу, надання елементарних знань з арифметики, письма, читання, а також виховання підростаючого покоління «у дусі церковності та державності». У забезпеченні освітнього процесу величезна роль належала вчителям. У статті наведено архівні дані про освітній рівень вчителів Херсонської єпархії у 1889-1890 н. р.
Автором акцентовано увагу на тому, що особливе місце в початковій школі серед навчальних предметів належало церковному співу, який був необхідним доповненням до Закону Божого і обов'язковим для вивчення всіма учнями. Основною метою навчання співу в церковно-парафіяльних закладах освіти було релігійно-моральне виховання та підготовка учнів до участі в церковному богослужінні. Зміст навчання включав співи молитов і церковних піснеспівів, ознайомлення з нотами. Методика викладання церковного співу в багатьох школах включала навчання «на слух». В якості посібників у деяких школах Херсонської єпархії використовувалась «Мелогармонія» Л. Шпановського. Проте зазначено відсутність єдиних підручників для викладання.

Біографія автора

Петренко Г. О., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Аспірант кафедри педагогіки й менеджменту освіти

Опубліковано
2022-10-06
Як цитувати
Петренко Г. О. (2022). МУЗИЧНА ПІДГОТОВКА В ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНИХ ШКОЛАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У 80-90-Х Р. XIX СТ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 243-248. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.378