ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ: ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ ЗМІСТУ ТА НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Дегтерьова В. А. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Ключові слова: позашкільна освіта, досвід, всебічний розвиток, періоди, зміст, напрями, методи.

Анотація

У статті крізь призму історичної ретроспективи вітчизняної педагогічної освіти проаналізовано генезис змісту та напрямів діяльності позашкільних установ. Наголошено на тому, що позашкільна освіта має давню історію та вагоме значення для функціонування сучасних освітніх закладів, організації ефективного освітнього процесу, а також неабиякий вплив на всебічний розвиток особистості вихованців та відіграє значну роль у прогресивному піднесенні держави в цілому.
Обґрунтовано закономірності та взаємозв’язок трансформацій, розвитку та формування змісту, напрямів, завдань, організації діяльності позашкільних закладів освіти з суспільно-політичними змінами та соціально-економічним станом в суспільстві та державі.
Акцентовано увагу на тому, що вплив позашкільної освіти є очевидним, хоча в досвіді історичного розвитку є як позитивні, так і негативні моменти.
Наголошено на тому, що впродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття накопичено чималий досвід функціонування позашкільних закладів освіти в цілях освіти. Вивчення генезису розвитку змісту та напрямів діяльності закладів позашкільної освіти є актуальним та важливим для сьогодення і може бути використано для вирішення освітніх проблем сучасності.
Рекомендовано збільшити увагу держави до позашкільних закладів освіти: навчально-методичного, матеріального, технічного забезпечення, забезпечення кваліфікованими кадрами, що сприятиме наданню якісних освітніх послуг.
Зроблено висновки, що позашкільна освіта є важливою та доцільною в процесі розвитку й формування всебічно розвинутої, компетентної особистості, а набутий досвід у сфері позашкільної освіти, зміст і напрями діяльності заслуговують на ретельне вивчення та використання з урахуванням умов, вимог та потреб сьогодення.

Біографія автора

Дегтерьова В. А., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

аспірант кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Дегтерьова В. А. (2022). ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ: ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ ЗМІСТУ ТА НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 236-243. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.377