РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД НАГЛЯДОВОЇ ПРАКТИКИ У СФЕРІ ОСВІТИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: ВІД ДОБИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ДО ЛІКВІДАЦІЇ ГЕТЬМАНЩИНИ

  • Гончар М. В. Бериславська міська рада Херсонської області
Ключові слова: державний контроль (нагляд) у сфері освіти, Київська Русь, Річ Посполита, єзуїтський орден, православні братства, Києво-Могилянська академія, Гетьманщина.

Анотація

У статті акцентовано, що перша згадка про практику нагляду за навчальними закладами на українських землях стосується доби Київської Русі та датується 1097 р. У той час контроль (нагляд) у сфері освіти не регламентувався жодним документом і носив дорадчий характер.
Зазначено, що з кінця XVI ст. питання нагляду за діяльністю корпоративних навчальних закладів ордену єзуїтів та православних братств на українських землях поступово набувають уніфікованого характеру через їх регламентацію у статутних документах. Беззаперечний вплив на їх становлення відіграли західноєвропейські освітні традиції того часу. Особливо в цьому питанні вирізняється системоутворювальна модель сформована в єзуїтському ордені, що мала дві складові: загальноорганізаційний нагляд за мережею навчальних закладів та внутрішньошкільний нагляд.
Відзначено вплив західноєвропейської освітньої традиції на розвиток освітньої практики одного зі стовпів східноєвропейської вищої школи – Києво-Могилянської колегії (академії), що на початку ХVIII ст. знайшло відображення в освітній діяльності інших навчальних закладів на українських землях.
Звернуто увагу на те, що з 20-х років XVIII ст. на території Гетьманщини формувався прототип моделі державного нагляду за духовними навчальними закладами, що знайшла відображення в царському урядовому документі «Духовний регламент». Ця модель передбачала переважно зовнішній контроль, але мала певний механізм зворотного зв’язку.
Зроблено висновок, що протягом ХІ–кінця XVIII ст. в історії української освіти було накопичено певний досвід формування наглядової практики за освітньою діяльністю навчальних закладів, що впродовж свого становлення зосереджувалась в системі навчальних закладів конфесійного спрямування та набувала формальних ознак через регламентацію у статутних, а згодом – урядових нормативних актах.

Біографія автора

Гончар М. В., Бериславська міська рада Херсонської області

кандидат педагогічних наук, начальник управління освіти, культури, молоді, туризму та спорту

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Гончар М. В. (2022). РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД НАГЛЯДОВОЇ ПРАКТИКИ У СФЕРІ ОСВІТИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: ВІД ДОБИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ДО ЛІКВІДАЦІЇ ГЕТЬМАНЩИНИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 224-235. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.376