РОЛЬ БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ В ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОМУ УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДАМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • Шоробура І. М. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: державно-громадське управління, батьківська громада, заклад дошкільної освіти.

Анотація

У статті проаналізовано роль батьківської громади в державно-громадському управлінні закладами дошкільної освіти. Державно-громадське управління освітою розуміється як управління, у якому здійснюється узгоджена взаємодія між державою та громадою у вирішенні питань функціонування закладу дошкільної освіти.
Колегіальним чинним органом управління є педагогічна рада. Присутність батьків у педагогічній раді сприяє вирішенню питань на користь дитини. Напрямами, формами роботи піклувальної ради є удосконалення організації харчування вихованців, проведення спортивно-масових, соціально-культурних, освітніх заходів.
Рада по харчуванню утворюється з метою здійснення контролю за роботою харчоблоку та організацією якісного харчування дітей.
Упровадженню державно-громадського управління освітою сприяють батьківські комітети дошкільного навчального закладу. Комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей.
Державним стандартом дошкільної освіти в Україні передбачено безпосередню та неухильну участь батьків у розвитку компетентностей дитини відповідного віку. Стандарт наполягає на організації постійної взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї у різних сферах діяльності, спілкування, розвитку та виховання дітей. Для реалізації завдань варто використовувати різні форми роботи з батьками.
Імідж дошкільної установи залежить і від персонального внеску батьків, які входять у Раду закладу, і від активності батьківської громади всіх вікових груп, Педагогічної ради, Загальних зборів батьків та членів трудового колективу.
Особливу увагу батьків варто звертати на здоров’язбережувальну компетентність, зміцнення життєвих функцій, ціннісного ставлення до здорового способу життя, формування цінностей.

Біографія автора

Шоробура І. М., Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доктор педагогічних наук, професор, ректор

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Шоробура І. М. (2022). РОЛЬ БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ В ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОМУ УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДАМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 175-182. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.370
Розділ
ТЕОРІЯ ЗМІСТУ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають