ТЕХНОЛОГІЯ ЕД’ЮТЕЙНМЕНТ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • Сотер М. В. Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Ключові слова: технологія ед’ютейнмент, іншомовна підготовка, здобувачі інженерно-технічних та економічних спеціальностей, комп’ютерні мультимедійні технології.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню технології ед’ютейнмент в іншомовної підготовці студентів інженерно-технічних та економічних спеціальностей.
Підкреслено роль технології ед’ютейнмент і зазначено, що ця технологія допомагає уникнути пасивності студентів через створення невимушеної, доброзичливої й приязної атмосфери, дає можливість активно залучити всіх учасників освітнього процесу до співпраці й створити суб’єкт-суб’єктну комунікативну взаємодію між ними, сприяє значно легшому запам’ятовуванню великої кількості професійно-орієнтованої термінології, дозволяє проявляти ініціативність і дієвість у процесі вирішення освітніх завдань, уникнути різного роду бар’єрів тощо.
Акцентовано, що ключовою особливістю цієї технології є залучення різного роду сучасних технологій у традиційні для вищої школи лекції, практичні й семінарські заняття, комп’ютерні практикуми, майстер-класи, виконання завдань самостійної роботи тощо. Наголошено, що без комп’ютерних мультимедійних технологій та програм (Quizlet, Kahoot, Polleverywhere, Mentimeter, Socrative, Tricader, ThingLink та ін.), телевізійних програм, комп’ютерних і відеоігор, фільмів, відео, аудіо, музики, подкастів (podcasts), вебсайтів тощо неможливо уявити сучасну іншомовну підготовку здобувачів вищої освіти.
Звернуто увагу, що технологія ед’ютейнмент забезпечує прояв і піднесення пізнавального інтересу студентів до вивчення іноземної мови та подальшого її використання як в особистих, так і в професійних цілях. Невимушена атмосфера дозволяє уникнути напруги, неуважності та налаштовує студентів на активність під час виконання поставлених перед ними задач, що є однією з передумов успішності освітнього процесу.

Біографія автора

Сотер М. В., Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальних та загально-технічних дисциплін

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Сотер М. В. (2022). ТЕХНОЛОГІЯ ЕД’ЮТЕЙНМЕНТ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 167-173. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.369
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ