ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

  • Севрук В. А. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: майбутній офіцер, педагогічна культура, військова освіта.

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні основи формування педагогічної культури майбутніх офіцерів. Військова освіта інтегрується в державну систему освіти на засадах єдиної законодавчої та нормативно-правової бази. Виділено чинники, які сприяють ефективному функціонуванню системи військової освіти. Закцентовано на Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, а саме на важливих напрямах розвитку означеного сектору.
Військова освіта базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, послідовності та безперервності і здійснюється на засадах компетентнісного підходу. Військова освіта – це процес професійної підготовки військових фахівців, які володіють систематизованими, фундаментальними та спеціальними знаннями воєнної науки, необхідних військовослужбовцям для військової служби та виконання військового обов’язку, практичної діяльності, зміцнення бойової готовності ЗСУ і створення матеріальних, інтелектуальних і духовних цінностей в інтересах забезпечення національної безпеки та оборони України.
Особливу увагу зосереджено на питаннях формування різних видів культури майбутніх офіцерів (управлінської, комунікативної, мовленнєвої, педагогічної тощо). Важливим є підвищення управлінської, комунікативної культури майбутніх офіцерів. Проблемам формування педагогічної культури фахівців різних спеціальностей присвячені роботи багатьох дослідників. У конкретних проявах педагогічної культури офіцера є елементи його військово-педагогічної підготовки, таланту, загальної культури. Роль у розвитку його культурного рівня відіграють психологічні особливості та здібності: мислення, почуття, воля, спрямованість особистості, а також специфічні знання, уміння, навички та звички.
Теоретичний аналіз пoнятійнo-термінoлoгічного пoля дослідження прoблеми формування педагогічної культури майбутніх офіцерів Збройних Сил України окреслює нові завдання, першочерговим з яких визначаємо визначення особливостей формування педагогічної культури майбутніх офіцерів СВ у вищих військових навчальних закладах.

Біографія автора

Севрук В. А., Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

аспірант кафедри педагогіки

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Севрук В. А. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 160-166. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.367
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ