ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Савченко А. О. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: педагогічні умови, управлінська компетентність, тактичній рівень підготовки, офіцери Збройних Сил України, військовий командир.

Анотація

Стаття присвячена розробці педагогічних умов формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів тактичного рівня, які необхідні для їх майбутньої професійної діяльності. Це вимагає системності в організації навчального процесу, тому що система надає можливості поєднати всі складники професійної підготовки офіцера. Проаналізовано, систематизовано та узагальнено результати останніх досліджень учених з проблеми військової підготовки, використання власного бойового досвіту та практики військового управління для поєднання в єдине ціле системи ефективної управлінської підготовки майбутніх офіцерів. Представлено теоретичний та практичний аналіз системного підходу як методології освітнього процесу військового навчального закладу, що є підґрунтям для педагогічних умов з формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів тактичного рівня до майбутньої професійної діяльності командира у Збройних Силах України, що сприятиме ефективнішому опануванню навчальних дисциплін із поглибленою підготовкою курсантів до реальної військової служби. Наголошено, що системний підхід в освітньому процесі військового навчального закладу сприяє розвитку компетентної особистості, становленню висококваліфікованого офіцера ЗСУ як фахівця своєї суспільно значущої справи.
Запропоновано такі педагогічні умови: 1) системний підхід у формуванні управлінської компетентності майбутніх офіцерів тактичного рівня у системі освітнього процесу ВВНЗ та ВНП(ЗВО); 2) метод навчально-рольової (ділової) гри для максимального наближення освітнього процесу ВВНЗ та ВНП ЗВО до реальної професійної управлінської діяльності майбутніх офіцерів тактичного командного рівня Збройних Сил України; 3) моделювання практичної управлінської ситуації командира тактичного рівня в системі освітнього процесу ВВНЗ та ВНП(ЗВО), що створюють реальну можливість для ефективного опанування знаннями і формування у майбутніх офіцерів тактичного рівня професійних управлінських навичок та умінь у системі освітнього процесу ВВНЗ та ВНП(ЗВО).

Біографія автора

Савченко А. О., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

аспірант кафедри іноземних  мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Савченко А. О. (2022). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 149-159. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.366
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ