ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Корх М. В. Національний університет «Одеська морська академія»
Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, морська освіта, майбутні фахівці морської галузі, інформатизація освітнього процесу, LMS Moodle.

Анотація

У статті розкривається питання формування професійної компетентності майбутніх моряків у закладах вищої морської освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема під час пандемії COVID-19. Наголошено, що в теперішніх умовах тотальної інформатизації морської освіти, необхідності формування професійних компетентностей майбутніх морських фахівців, зокрема без відриву від безпосередньої професійної діяльності, вимагає оптимальної організації їх навчання за дистанційною та змішаною формою та трансформації системи управління морськими освітніми установами в цифровий формат.
Визначено, що необхідність інформатизації морської освіти неодноразово розглядалася як на законодавчому рівні, так і в працях сучасних учених-дослідників питань цифровізації морської освіти.
Проаналізовано сутність поняття «компетентність», «професійна компетентність» та вимоги до професійних компетентностей фахівців морської галузі.
Автором зазначено, що в закладах морської освіти організація дистанційного та змішаного навчання відбувається за допомогою системи LMS Moodle. Зазначено також додаткові цифрові інструменти, які можуть використовуватись для формування професійних здатностей майбутніх морських фахівців.
Зроблено висновок, що успішне формування професійних компетентностей майбутніх морських фахівців сьогодні значно залежить від можливостей реалізації дистанційного та змішаного навчання, що передбачає поєднання очного навчання із застосуванням дистанційних технологій, спеціального програмного забезпечення, симуляторів, віртуальної, доповненої реальності, онлайн та мультимедіа за допомогою LMS Moodle або будь-якої іншої системи супроводу дистанційного навчання. Поєднання різних технологічних рішень для формування професійних компетентностей фахівців морської галузі дозволяє майбутнім морякам ефективно засвоїти знання, сформувати необхідні вміння та навички і, отже, має високий економічний ефект та результативність навчання.

Біографія автора

Корх М. В., Національний університет «Одеська морська академія»

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної механіки

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Корх М. В. (2022). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 95-101. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.362
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ