ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО ПРОБЛЕМНИХ ГРУП З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • Петько Л. В. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: студенти-географи, проблемна група, фільм «Римські канікули» (1953), професійно зорієнтований іншомовний освітній простір, професійна компетентність.

Анотація

У статті описується залучення студентів-першокурсників до роботи в проблемній групі ««Шляхами визначних місць шедевру світового кіно «Римські канікули». Студенти навчаються за спеціальністю «Географія» з додатковою спеціалізацією «Організатор туристсько-краєзнавчої діяльності». Представлено результат науково-дослідницької діяльності студентів-географів наприкінці навчального 2020/21 року, що нараховує одинадцять публікацій (одна стаття прийнята до друку), загальним обсягом 7,20 друкованих сторінок за такими підтемами: 1) Палац Бранкаччіо у кінострічці «Римські канікули» (1953), 2) Римський Форум і «Римські канікули», фільм, який увійшов в історію кіномистецтва, 3) Фонтан Треві та кінострічка «Римські канікули», 4) Площа Іспанії в Римі та фільм "Римські канікули", 5) Англійські поети-романтики Джон Кітс і Персі Біше Шеллі в Римі та легендарний фільм "Римські канікули", 6) Іспанські сходи в Римі та фільм «Римські канікули» (1953), 7) Місце зйомок фільму "Римські канікули" в Римі: Trinità dei Monti, 8) Пантеон. Пелюстки троянд і кінострічка «Римські канікули», 9) Колізей у фільмі «Римські канікули» (1953), 10) "О, Тибр, батько Тибр!" та фільм "Римські канікули" (1953), 11) Місця зйомок фільму «Римські канікули» (1953) в Римі: річка Тибр.
Звернуто увагу на те, що у процесі викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу, до якого належить іноземна мова, студентів можна активно залучати і до роботи в наукових гуртках, проблемних групах при кафедрі іноземних мов, до виконання проєктів, виконуючи індивідуально чи в групі науково-дослідну роботу, яка розглядається як один із засобів формування професійної компетентності майбутнього випускника.
Автор розглядає кінематографічну тематику в аспекті інноваційної системи, яка слугує формуванню професійно орієнтованого іншомовного освітнього середовища, а також і як засіб розвитку професійної, іншомовної, лінгвосоціокультурної, інформаційної, трансверсальних компетентностей у студентів у процесі вивчення іноземної мови в умовах закладу вищої освіти.

Біографія автора

Петько Л. В., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Петько Л. В. (2022). ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО ПРОБЛЕМНИХ ГРУП З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 125-136. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.361
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ