ТЕХНІЧНА ТА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ В МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Петрик Д. П. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Ключові слова: адаптація, курсант, особиста безпека, професійна діяльність, Академія ДПтС, правоохоронна діяльність, заходи фізичного впливу.

Анотація

У статті обґрунтовано технічну та фізичну підготовку курсантів як елемент особистої безпеки в майбутній професійній діяльності. Було використано такі методи дослідження, як теоретичний аналіз, узагальнення науково-методичної літератури й даних мережі Internet; педагогічне спостереження; педагогічне тестування; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. Розкрито поняття адаптація, а саме, що це процес пристосування організму, популяції або іншої біологічної системи до умов функціонування, що змінюються. Схарактеризовано зміст фізичного навантаження в курсантів.
Дослідження проходило на базі Академії Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів) серед курсантів 3 курсу юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Визначено рівень технічної, фізичної готовності курсантів до застосування заходів фізичного впливу у професійній діяльності, параметри діяльності організму в стані спокою: частоту серцевих скорочень (ЧСС) та артеріальний тиск (АТ), швидкість реакції на подразник. Охарактеризовано фізичні вправи та методи для покращення фізичної підготовленості курсантів під час дослідження. Також представлено спеціальні вправи з м’ячем для великого тенісу, а саме: курсант ставав обличчям до стіни на відстані 5 м, кидав та ловив м’яч однією рукою, поступово зменшуючи дистанцію. Друга вправа: один курсант піднімає руку перед собою на рівні своїх плечей і тримає в руці м’яч, другий партнер кладе свою руку зверху, перший на власний розсуд розтискає долоню, а другий має спіймати м’яч, до поки він не торкнеться поверхні, поступово знижуючи висоту, що своєю чергою і призвело до покращення реакції на подразник.
У підсумку дослідження встановлено, що відбулися позитивні зміни в технічній та фізичній підготовленості курсантів щодо особистої безпеки в майбутній професійній діяльності. Поставлено цілі на подальший розвиток та вдосконалення підготовленості курсантів стосовно їх адаптації в професійній діяльності.

Біографія автора

Петрик Д. П., Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

аспірант кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Петрик Д. П. (2022). ТЕХНІЧНА ТА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ В МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 121-125. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.360
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ