ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МЕДІАКУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

  • Матішак М. В. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: медіаосвіта, медіакультура, медіаграмотність, професійна педагогічна підготовка, майбутні педагоги, організаційно-педагогічні умови, діти дошкільного віку.

Анотація

У статті розглянуто особливості формування медіакультури майбутніх педагогів в процесі їх професійної підготовки. Визначено сутність ключових категорій проблеми «медіаосвіта», «медіакультура» та виявлено їх зміст в нормативно-правових документах та науковій літературі. Медіаосвіту охарактеризовано як частину освітнього процесу, спрямовану на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні, так і новітні медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Зміст поняття «медіакультура» розглянуто в двох вимірах: суспільному й особистісному.
Установлено, що педагог повинен мати високий рівень медіакультури і володіти здатністю ефективно взаємодіяти з сучасними медіа, а також формувати відповідні компетенції в здобувачів освіти, їхніх батьків та інших учасників освітнього процесу. Обґрунтовано мету, завдання і зміст вибіркового освітнього компонента «Основи медіакультури» в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів.
Виокремлено організаційно-педагогічні умови формування медіакультури майбутніх вихователів: упровадження освітніх компонентів для підвищення рівня медіакультури майбутніх педагогів; урахування результатів неформальної/інформальної освіти в контексті медіаосвіти; інтегрування елементів медіаосвіти в зміст освітніх компонентів, фахових дисциплін; стимулювання самоосвіти і саморозвитку упродовж життя. Доведено, що перелічені умови забезпечують цілісність і системність процесу формування медіакультури майбутніх педагогів, сприяють інтеграції медіаосвітнього компонента в процес їх професійної підготовки.

Біографія автора

Матішак М. В., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Матішак М. В. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МЕДІАКУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 105-112. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.358
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ