ФРАЗОВІ ДІЄСЛОВА: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ (ДЕЯКІ КОРИСНІ ПОРАДИ ВЧИТЕЛЯМ І ЗДОБУВАЧАМ)

  • Главацька Ю. Л. Херсонський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: фразові дієслова, перехідність / неперехідність, роздільність / нероздільність, контекст, педагогічний підхід, інтерактивні картки Quizlet.

Анотація

Фразові дієслова та похідні від них одиниці становлять значну частину словникового запасу сучасного носія мови. Через свою виразність та інформативність вони дозволяють точніше висловлювати думки, передають багато відтінків смислів.
Незважаючи на дійсний статус фразових дієслів як у письмовій, так і в усній мові, очевидно, що здобувачі, які вивчають англійську як другу мову, зазвичай мають серйозні проблеми в сприйнятті та вживанні цих мовних одиниць через численні причини.
Зроблено короткий огляд різних аспектів фразових дієслів: їх визначення, класифікації, структурні особливості, семантичні моделі, ідіоматичність. Окреслено ряд особливостей фразових дієслів, що визначають труднощі їх засвоєння.
Дослідження фразових дієслів у межах педагогічного підходу переважно представлено у двох векторах: як навчити фразових дієслів здобувачів за допомогою ефективних засобів та як засвоїти ці мовні одиниці для подальшого активного використання в усному та писемному мовленні.
Теоретичну частину статті висвітлено шляхом ретельного аналізу частоти вживання фразових дієслів у шкільних підручниках зарубіжних авторів. Серед несподіваних результатів дослідження окреслено такі: незрозумілі та неточні визначення фразових дієслів, відсутність пояснень перехідності / неперехідності та роздільності / нероздільності як домінантних ознак фразових дієслів тощо.
Основна увага зосереджена на десяти рекомендаціях щодо викладання та вивчення фразових дієслів. Представлено такі поради, на які слід звернути увагу: перехідність / неперехідність фразових дієслів, їх роздільність / нероздільність, список фразових дієслів, які потребують вивчення напам’ять, список фразових дієслів і ситуація, контекст, пошук синонімів, значення постпозиції, тексти новин та інтерактивні картки Quizlet.

Біографія автора

Главацька Ю. Л., Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Главацька Ю. Л. (2022). ФРАЗОВІ ДІЄСЛОВА: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ (ДЕЯКІ КОРИСНІ ПОРАДИ ВЧИТЕЛЯМ І ЗДОБУВАЧАМ). ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 83-88. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.354
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ