ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ

  • Шоробура І. М. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
  • Долинська О. О. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: підготовка фахівців, туризм, форми туризму, функції туризму.

Анотація

У статті висвітлено особливості підготовки фахівців з туризму в Україні, розкрито теоретико-методологічні засади туризму в Україні, подано його форми, напрями, функції.
Акцентовно, що метою навчання є вивчення компетентностей для здійснення професійної діяльності у сфері туризму. Змістове наповнення освітніх компонентів відповідає спеціальності 242 “Туризм”. Загальні питання туризму розглядаються під час вивчення низки дисциплін.
Визначено особливості туристичної подорожі, форми туризму. Зокрема, це в’їзний туризм, виїзний, міжнародний, внутрішній. Визначено категорії туризму, як-от: діти, підлітки, дорослі, люди похилого віку, а також цілі подорожування. Підкреслено, що туризм явище багатофункціональне, що зумовило виникнення туризмології як наукового напряму щодо досліджень туризму. Розкрито також низку важливих функцій туризму. Зокрема, – це оздоровча, економічна, соціальна, політична, пізнавальна, виховна, екологічна та ін.
Акцентовано, що лікувальний аспект оздоровчої функції туризму полягає в забезпеченні належної медичної допомоги людині з метою лікування її хвороб з використанням необхідних лікувальних ресурсів та фахівців високої кваліфікації. Також показано, що економічна функція туризму полягає в сприянні розвитку економіки певного регіону або країни.
Визначено сутність соціальної функції туризму. Саме вона визначає розвиток соціальної сфери, адже якість надання послуг залежить від рівня і якості життя населення. Туризм сприяє підвищенню інтелектуального рівня не лише в учасників туристичних подорожей, але й у жителів країни, яка приймає туристів.
Висвітлено політичну функцію туризму, що спрямована на налагодження добросусідських зв’язків між різними регіонами, народами, країнами, що є найважливішою умовою успішного розвитку туризму. Розкрито екологічну функцію туризму, яка пов’язана з особливостями туризму як сфери діяльності. А також відмічено, що туризм сприяє здійсненню природоохоронних програм, розширенню мережі національних природних парків, природних заповідників, які є складовою багатьох організованих подорожей.

Біографії авторів

Шоробура І. М., Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доктор педагогічних наук, професор, ректор

Долинська О. О., Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доктор філософії, доцент кафедри туризму, фізичної культури та валеології

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Шоробура І. М., & Долинська О. О. (2022). ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 70-75. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.353
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають