ПОНЯТТЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

  • Совтис Н. М. Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: етика, компетентність, етична компетентність, освітній процес університету, університет, майбутні студенти.

Анотація

У статті розглядається поняття етичної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в освітньому процесі. На основі аналізу філософської та психолого-педагогічної літератури, сучасних концепцій уточнено поняття «компетентність» та «етична компетентність». Компетентність сприймається через призму особистих якостей, що задіюють пізнавальну та інтелектуальну діяльність особи в практичій діяльності; вона визначає рівень професіоналізму, готовність застосувати свої знання та навички. Етичну компетентність розлядають як інтегровану характеристику особистості, що представляє сукупність знань, умінь, навичок, мотиваційно-ціннісної орієнтації й особистісних якостей, що сприяють здійсненню професійної діяльності відповідно до норм та вимог професійної етики; як інтегровану характеристику особистості, що представляє сукупність знань, умінь, навичок, мотиваційно-ціннісної орієнтації і особистісних якостей, що сприяють здійсненню професійної діяльності відповідно до норм та вимог професійної етики. Головним завданням освітнього процесу є надання майбутнім фахівцям системи знань, умінь і навичок, що гарантують виконання ними своїх майбутніх функціональних обов’язків, а також забезпечення культурного і духовного розвитку особистості кожного студента, виховання молодих людей у дусі кращих загальнолюдських цінностей. Тому процеси навчання і виховання нероздільні, вони повинні бути послідовними і безперервними. Етична компетентність має істотне значення для правильної постановки цілей, завдань, вибір форм і методів навчання іноземної мови в освітньому процесі, допомагає відшукати правильну лінію в кожній унікальній ситуаційній діяльності. Недосконалість визначення поняття «етичної компетентності» майбутнього вчителя іноземної мови породжують етико-педагогічні помилки. Вони призводить до того, що майбутній педагог не може правильно обрати тактику своєї поведінки.

Біографія автора

Совтис Н. М., Рівненський державний гуманітарний університет

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови імені професора К.Ф.Шульжука

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Совтис Н. М. (2022). ПОНЯТТЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 63-69. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.351
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ