АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАСАДАХ ХРИСТИЯНСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

  • Жубржицька О.В. Недільна школа РГ УПЦ преп. Сергія Радонезького
Ключові слова: виховання, особистість, християнські засади духовно-морального виховання.

Анотація

Розвиток освіти в Україні в історичному контексті вказує на те, що релігія і церква відігравали значущу роль у вихованні особистості. Провідною релігією на теренах нашої країни вже понад тисячу років є християнство. Майбутнє нашої держави безпосередньо залежить від відновлення, розвитку і збереження традиційних християнських духовно-моральних цінностей, виховання дітей і молоді на засадах християнської антропології.
Розгляд проблем і наукове вирішення сучасних завдань духовно-морального виховання особистості потребує вивчення досвіду як вчених і педагогів минулих поколінь, так і сучасних розробок вітчизняних і європейських християнських науковців.
Праці християнських учених-класиків вітчизняної педагогіки є тим фундаментом, на якому має базуватися духовно-моральне виховання. Кризу освіти і виховання середини ХІХ ст. – початку ХХ ст. вони вбачали у відірваності педагогіки від християнської антропології, заміні християнського спрямування педагогіки світською наукою. Головною задачею вважали повернення педагогіки до основ цілісного християнського світогляду. Провідними цілями освіти визначали, духовно-моральне виховання особистості, розвиток та зміцнення сил, що знаходяться в душі дитини, відновлення і розкриття в ній образа і подоби Божої.
Сучасні християнські науковці визначають мету, завдання і принципи духовно-морального виховання на християнських засадах, розроблюють методи, засоби і інструменти виховання особистості в сучасній школі. Як і педагоги-класики, приділяють значну увагу розгляду ролі вчителя, його особливим вмінням і духовно-моральним якостям. Убачають подолання кризи освіти і школи у розвитку напрямку духовно-морально виховання особистості на засадах християнської антропології.

Біографія автора

Жубржицька О.В., Недільна школа РГ УПЦ преп. Сергія Радонезького

кандидат  економічних наук, викладач

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Жубржицька О.В. (2022). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАСАДАХ ХРИСТИЯНСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 24-33. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.347
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ