ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ РОДИННИХ ТРАДИЦІЙ ЯК ЦІННІСНА ДОМІНАНТА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

  • Стинська В. В. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: етнокультурний потенціал, етнопедагогіка, народні традиції, родинні традиції, національне виховання, обрядовість, розвиток особистості, учнівська молодь.

Анотація

У статті розглянуто етнокультурний потенціал українських родинних традицій як ціннісну домінанту національного виховання учнівської молоді.
Установлено, що українській етнокультурі притаманна унікальна історико-культурна практика, в основі якої лежать виховні звичаї і традиції, що зберігали авторитет родини, материнства і дитинства. Значний виховний потенціал української родинної етнопедагогіки визначається виключним значенням, яке відіграє родина і родинне виховання в житті людини. Саме тому вирішення низки актуальних освітніх проблем має безпосередній зв’язок з використанням української родинної педагогіки, яка закладає основи етнокультури у дітей.
Мета статті – проаналізувати етнокультурний потенціал українських родинних традицій як ціннісну домінанту національного виховання учнівської молоді.
У статті досліджено, що реалізація родинних традицій здійснюється через систему обрядів, ритуалів, звичаїв, народний етикет, усну народну творчість, символи тощо.
Показано роль і місце родинних традицій в соціумі та їх вплив на виховання дітей. Досліджуючи традиційну культуру нашого народу переконуємося, що родина є самобутнім національно-культурним середовищем для всебічного розвитку дитини.
Зроблено висновок, що аналіз виховних родинних традицій українців та шляхів їх реалізації свідчать про величезний потенціал соціально-педагогічного досвіду українського народу щодо соціалізації та підготовки молоді до сімейного життя, доцільність і ефективність його використання у практиці національного виховання сучасної молоді. Відповідно – потреба дослідження витоків походження народних родинних традицій виховання дітей та формування шлюбно-сімейних стосунків сприятиме відродженню традиційного статусу української родини, дотриманню духовно-моральної свідомості молоді в підходах до укладання шлюбу, прагненню до створення повноцінних і відповідальних сімейних взаємостосунків.

Біографія автора

Стинська В. В., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Стинська В. В. (2022). ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ РОДИННИХ ТРАДИЦІЙ ЯК ЦІННІСНА ДОМІНАНТА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 19-23. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.341
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ