ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ СТОСУНКІВ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ОСНОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

  • Кравець Н. С. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Індісова М. Р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: гуманність, гуманні стосунки, моральне виховання, діти старшого дошкільного віку.

Анотація

У статті охарактеризовано особливості формування гуманних стосунків дітей старшого дошкільного віку у сім’ї та ЗДО як основу морального виховання.
Увагу закцентовано на аналізі категорійного апарату дослідження: поняттях «гуманність» і «гуманні стосунки». Узагальнено, що гуманність є вершиною моральності , оскільки в ній любов до всього живого поєднується з милосердям, безкорисливою допомогою людям, чесністю, добротою, миролюбністю, працьовитістю, турботою про людину, повагою її прав на самовизначення і свободу, урахуванням особистісних потреб, а також створенням комфортних умов щодо перебування в освітньому закладі та на шляху до успіху.
Аналіз психолого-педагогічних досліджень засвідчив, що cтарший дошкільний вік є найбільш сприятливим для виховання гуманних стосунків, оскільки в цьому віці, з одного боку, досягнутий достатній рівень розвитку свідомості для сприйняття гуманного аспекту людських взаємин і, з іншого боку, отримала необхідний розвиток сфера почуттів дитини, емоційне ставлення до оточуючих людей.
З’ясовано, що шляхами формування гуманних взаємин дітей старшого дошкільного віку є:
- мотиваційна сфера особистості, яка забезпечує стійкість її суспільної спрямованості, моральну впевненість у поведінці та діях;
- спілкування дорослого з дітьми (морально-етичні бесіди), у процесі якого в дітей формується поняття про навколишній світ, про суспільні моральні вимоги, а також певне ставлення до фактів, явищ і норм моралі, розуміння прекрасного і негідного у вчинках і поведінці людей, тобто розвиваються гуманні почуття й формуються морально-етичні оцінки;
- гра як специфічна діяльність дитини з широкими виховними функціями (виховна, розвивальна, моделювальна, організаційна, інформативна, формувальна, коригувальна, стимулювальна) і як важливий засіб її духовного розвитку.
Зроблено висновок, що основою для формування гуманних стосунків дітей старшого дошкільного віку є синтез моральних знань, потреб, мотивів та гуманних якостей, таких як доброта (сердечність), чуйність, турботливість, милосердя, співчуття.

Біографії авторів

Кравець Н. С., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти

Індісова М. Р., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

магістрантка кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Кравець Н. С., & Індісова М. Р. (2022). ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ СТОСУНКІВ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ОСНОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 33-40. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.340
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ