МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

  • Алєксєєв О. О. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Ключові слова: методологічні підходи, професійна підготовка, фізична культура, майбутні вчителі, учні, індивідуальна робота.

Анотація

У статті проаналізовано питання конкретизації методологічних підходів у контексті професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Узагальнено, що методологія педагогічних досліджень розвивається з урахуванням і практичним застосуванням наукових підходів, що складають основу теорії педагогіки та сприяють розвитку й оновленню змісту освіти. Установлено, що сприйняття, засвоєння і використання засадничих основ методології освіти та педагогіки у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями дасть змогу викладачам і студентам поєднувати розуміння і пояснення структури освіти та освітньої діяльності зі структурою буття конкретної людини; прогнозувати сучасні напрями розвитку системи фізкультурної освіти в загальноосвітній школі; здійснювати проєктування й організацію освітнього процесу у вищій школі з метою розроблення, апробації, упровадження й удосконалення експериментальної системи на засадах реалізації окреслених методологічних підходів. Базуючись на власному досвіді професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, апелюючи до напрацювань сучасних дослідників, котрі вивчали різноманітні аспекти підготовки студентів за спеціальностями 014.11 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт, визначено методологічні підходи, які відображають специфіку реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи. До загальнонаукових методологічних підходів віднесено системний, синергетичний, діяльнісний, діалектичний, гуманістичний, процесуальний, компетентнісний, структурний. До конкретно-наукових методологічних платформ вивчення особливостей професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями віднесено: аксіологічний, акмеологічний, особистісний, нормативний, суб’єктний, контекстний.

Біографія автора

Алєксєєв О. О., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Алєксєєв О. О. (2022). МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 76-82. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.338
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ