РОЗВИТОК ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

  • Розман І.І. Мукачівський державний університет
Ключові слова: полікультурна компетентність, література, інтелектуальний розвиток, самоосвіта, професійність, зворотний зв’язок.

Анотація

У статті проаналізовано розвиток полікультурної компетентності для професійної підготовки майбутніх учителів. Особливу увагу зосереджено на особистих якостях як здобувачів освіти, так і викладачів. Зауважено на світоглядних особливостях сучасних студентів, на особистих рисах характеру викладача. Закцентовано на полікультурній освіті як основі становлення полікультурної компетентності. Наголошено, що освіта, побудована на ідеях підготовки юного покоління до життя в умовах багатонаціонального і полікультурного середовища, спроможна виховати людину, яка буде толерантною в соціумі стосовно ставлення до навколишнього середовища. Завдання сучасних закладів освіти полягає в необхідності формування вміння спілкуватися і співпрацювати з людьми різних національностей, рас, віросповідань; у вихованні розуміння своєрідності інших культур, викорінення негативного ставлення до них. Обґрунтовано думку, що розвитку полікультурної компетентності сприяють ідейно-змістовні, технологічні та мовні складники полікультурної освіти, які узгоджуються із загальними тенденціями розвитку єдиної цивілізації. Зосереджено увагу на тому, що викладач як організатор спілкування має проявити зацікавленість у роботі із здобувачами; володіти вмінням зрозуміти його, мати гнучке мислення, бути мобільним, здатним ухвалювати швидкі та правильні рішення; під час освітньо-виховного процесу має постійно тримати зворотний зв’язок із здобувачами; володіти навичками самоконтролю та самовдосконалення.
Наголошено, що найважливішою частиною духовного життя суспільства є взаємозв’язки між людьми, що є основою культури міжнаціонального спілкування. У зазначеному питанні важливу роль відіграє діалоговий підхід, який базується на принципі толерантності. У статі акцентовано увагу, що навчання у закладах вищої освіти має спонукати молодь на підвищення рівня соціокультурної підготовки, яке в такий спосіб сприятиме розвитку полікультурної компетентності як чинника професійної підготовки майбутніх учителів. Використання набутих професійних компетентностей викличе бажання здобути достатній обсяг теоретико-практичних знань, які забезпечать ефективне формування особистості здобувача, здатного брати участь у полікультурному розвитку суспільства.

Біографія автора

Розман І.І., Мукачівський державний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови, літератури з методиками навчання Мукачівського державного університету.

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Розман І.І. (2022). РОЗВИТОК ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 137-142. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.337
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ