ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

  • Дереш В. С. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
  • Ліпшиць Л. В. Херсонська державна морська академія
Ключові слова: взаємодія, партнерська взаємодія, освітній простір, особливості, покоління «бебі-бумерів», покоління Х, покоління Y, покоління Z, «цифрові іммігранти», «цифрові аборигени».

Анотація

У статті розглянуто особливості партнерської взаємодії (узгодженої діяльності) представників різних поколінь у сучасному освітньому просторі. Визначено, що у сучасному освітньому просторі України відбувається взаємодія між представниками покоління «бебі-бумерів», покоління Х, покоління Y та покоління Z. Розкрито характерні особливості світосприйняття представників різних поколінь, що впливають на встановлення взаємозв’язку як між педагогами і здобувачами освіти, так і між самими викладачами.
З’ясовано, що сучасні діти і молодь відрізняються від викладачів швидкістю мислення, способами отримання знань і комунікативними навичками: покоління «бебі-бумерів» і покоління Х є «цифровими іммігрантами», адже виросли у нецифровій, доінтернетівській культурі, а покоління Y та покоління Z – «цифрові аборигени», які знають лише цифрову культуру.
Розглянуто оптимальні шляхи партнерської взаємодії з молодим поколінням здобувачів освіти. З’ясовано, що у молоді варто розвивати пам’ять, логічне мислення за допомогою використання евристичної бесіди, мозкового штурму тощо; для профілактики сенсорної депривації треба застосовувати тренінгові методики і вправи, які допоможуть учнівській і студентській молоді висловити свої емоції, розвинути вміння співпереживати іншим та налагодити комунікативні зв’язки із ровесниками і старшим поколінням; організовувати роботу здобувачів освіти у парах, групах, що покращуватиме їх взаємодію і розуміння один одного.
Визначено, що старшому поколінню треба не тільки знати особливості поведінки «цифрових аборигенів», але й уміти правильно реагувати на неї. Адміністрація закладів освіти має створити комфортні умови навчання (сучасні аудиторії, доступ до Інтернету, використання мультимедійних дошок, місця для відпочинку), осучаснити освітній простір. «Цифровим іммігрантам» потрібно постійно розвивати свою цифрову грамотність, вдосконалювати медійні навички та впроваджувати нові технології в освітній процес. Також для покращення взаємодії з молоддю необхідно налагодити спілкування з їхніми батьками та надати їм інформацію про особливості сучасних здобувачів освіти.

Біографії авторів

Дереш В. С., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти

Ліпшиць Л. В., Херсонська державна морська академія

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови в судноводінні

Опубліковано
2021-11-25
Як цитувати
Дереш В. С., & Ліпшиць Л. В. (2021). ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (50), 16-23. https://doi.org/10.37915/pa.vi50.295
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ