Солодовник А. О. «СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДЖЕРЕЛ У КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ». ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, вип. 45, Березень 2020, с. 257-64, doi:10.37915/pa.vi45.79.